Negativa förstärkningsord i olika språk

Skrivet av Ken Ho

Det är allmänt känt att trots att vi gillar njutning och undviker smärta, både tillväga går på liknande sätt i vårt hjärna. Likadant förhållande verkar bestå också i språk.  På svenska träffar man förstärkningsord hemsk. Som möjlig kombination säger man hemsk vacker. Likadana förstärkningsord finns också i olika andra språk. För att uttrycka detsamma säger man på nederländska erg mooi, på tyska sehr schön och på kantonesiska lengséiyàhn. I alla nämnda fall använder man ett negativt ord för att förstärka det följande adjektivet. Erg betyder dålig på nederländska, sehr betyder ursprungligen smärta på tyska och séi betyder död på kantonesiska. Lengséiyàhn betyder bokstavligt “så vacker(t) att det/den kan döda en person”.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s