Del 1: Vad är en köping?

Skrivet av Ken Ho

Det finns många platser i Sverige som slutar på -köping, liksom Nyköping, Linköping och så vidare. Platsernas namn syftar egentligen på en administrativ enhet som sedan kommunreformen år 1971 avskaffats. Även om det inte längre finns någon administrativ betydelse i anknytning till ortnamnet -köping, är det av historiskt intresse att utreda vad namnet innebär.

Kort sammanfattat hade orter slutande på -köping speciella rättigheter som skilde dem åt andra orter. De var mindre än städer som har fullständiga stadsrättigheter, medan de var tillåtna att fungera som handelsplatser året om, vilket var omöjligt för icke-städer.Det finns olika tolkningar om vad ordet köping betyder. Det har i alla fall att göra med verbet att köpa (troligtvis därför att marknader äger rum året runt), medan -ing sägs ha att göra med vång, d.v.s. ett öppet fält med gräs. Detta till trots framhävs också att ändelsen -ing vanligtvis är denna av substantivering i västgermanska språk. Iakttagande att det lågtyska språket förr hade stor inflytande i Sverige, är det här argumentet antagligt. Kort sagt, motsvarar ändelsen -ing den svenskas substantiveringen -ning.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s