Del 2: Vad är en köping?

Skrivet av Ken Ho

Köpingar är orter som har de rättigheter att fungera som marknader året om, utan att vara klassificeras som städer. De existerade före kommunreformen år 1971 när skillnaden mellan landskommuner, köpingar och städer avskaffades. Före detta fanns det olika former köpingar, att veta lydköping, friköping, municipalköping och köpingskommun.

Lydköping är en köping som tillhör eller “lyda” under en stad. Begreppet introducerades år 1620 och avser orter som tillät borgare driva handel året runt. Trots den frihet att driva handel fanns det också reglementen som fick lydas under. En friare version utgörs av friköping, som skapades under regeringen av Gustav den tredje. Friköping tillhör ingen stad och binds av inga handelsreglementen. Med hänsyn till detta är friköpingar friare än lydköpingar.

Med avseende på införingen av begreppet kommun år 1862 i Sverige, finns det behovet att skilja de köpingar som samtidigt fungerar som kommuner och de som inte. Således kallas köpingar som ombildats till kommuner för köpingskommuner, medan de andra omnämns till municipalköpingar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s