Lära säga nej!

Skrivet av Ken Ho

För några personer är det svårt att säga nej. Nej är ett starkt ord som avgränsar vad du vill och vad en annan vill. För oss som lever i ett samhälle där vänlighet och samhörighet uppskattas som det högst uppnåbara idealet, känns det lilla tillbakavisande ordet ibland inte alltför riktigt. Vi undrar om vi därmed skulle förstöra våra kära vänskaper med andra.

Egentligen är nej ett riktigt självförstärkande ord. Du lär känna vad du gillar och när du känner att dina gränser överstrids, säger du nej. I processen kommer du att veta vad för en person du är. Dessutom tillbringar du den mesta tiden med dig själv. Även om det illa ordet ska förskräcker några andra, är det ändå bättre än att tillfredsställa andra på bekostnad av dig själv!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s