Språkkänsla består av mönstererkännande

Skrivet av Ken Ho

Språkkänsla är den känsla som alla språkanvändare har. Modersmålstalare känner till vad som är riktigt utan att få tänka. De har byggt upp sitt eget system för att känna igen språkets mönster. Till exempel när ett visst ljud som inte allt förekommer i språket uttalas, vet de att något har gått fel. För att få språkkänsla är alltså att öva ens färdighet att erkänna språkmönster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s