Vad är en fäbod och fäbodkultur?

Skrivet av Ken Ho

I Sverige finns det många orter som har som efterled i namnen -vallen eller -bodarna. Efterleden har historisk betydelse och åsyftar byggnader som förr brukades för sommarbete. De ligger ofta i skog eller på öppet fält på berg, vilket kallas fjäll på svenska. Människor var vana vid att driva boskap långt ifrån sina jordbruksbygder under sommern för att beta och att driva den tillbaka i vinterhalvår. Det fanns ofta två olika typer fäbodar. Den ena lag närmare jordbruksbygden och kallas för hemfäbod, medan den andra lag längre ifrån och kallas för långfäbod.

Fäbodar gör att det blir lättare att hitta hö för fän utanför jordbruksbygder. Dessutom kan ytterligare hö hittas omkring hemfäbodar och bevaras för vintertid. Intressant nog är att en märklig kultur uppstår vid fäboddrift. Den heter fäbodkultur och består av folkmusik, instrument, dans och så vidare. Det är värt att peka på det instrument näverlur, vilket är gjord av trädbark. Det liknar på en kohorn, ehuru det är dock större. Man använder det för olika mål, under mera att kommunicera med andra som är långt borta, att skrämma iväg rovdjur, att hålla ihop boskap och så vidare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s