Vad är en fjäll?

Skrivet av Ken Ho

Ordet fjäll har åtminstone tre olika betydelser. I svenskt språkområde syftar det vanligtvis på ett berg med skogsfria toppar. Den här betydelsen förekommer i norra och östra Sverige. I Västsverige tyder det på ett höglänt landskap som ligger lite högre än det omringande området. Dock handlar ett fjäll i norska och isländska om alla typer av berg, alltså utan ytterligare särskiljning.

När vi tar ordets vanligaste betydelse, alltså ett berg med fastställda skogsgränsar nära topparna, ser vi att detta kännetecknas av sin rundade former och låga höjdskillnader. Sådana fjäll är utformade längre tid, då erosion (både kemisk och mekanisk) och vittring arbetade tillsammans för att slita och nöta dem. Glaciärer utgör U-dalar, medan rinnande vatten utgör V-dalar på fjällen.

Ytterligare kan ett visst fjäll uppdelas i två huvuddelar, nämligen fjällskog och kalfjäll. Fjällskog är den del som beskogas där olika växter finns beroende av topografin, och kalfjäll är det område där skogsgränser upphör och uppåt till toppen. I kalfjället finns det bara lågvuxna träd eller dylika och det ogynnsamma klimatet gör att få djur och växter återfinns på fjällets sådan höjd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s