Vad är skanderna?

Skrivet av Ken Ho

Skanderna kallas även för skandinaviska fjällkedja. Som namnet anger, består den av en kedja av berg, vilka ligger i västra skandinaviska halvön. Skanderna utgör landgräns mellan Norge och Sverige på vissa breddgrader och fjällkedjans största del ligger i Norge. Intressant nog befinner sig alla tre högsta punk varje i landet Norge, Sverige och Finland på skanderna, nämligen den norska Galdhöpiggen, den svenska Kebnekaise och den finska Halde fjäll.

Den skandinaviska fjällkedjan bygger sig upp på de numera nästan helt försvunna Kaledoniderna. Den kaledoniska bergkedjan formades för 400 miljoner år sedan, och blev sedan nedjämnad genom erosion. Samtidigt tack vare tektonisk upplyftning höjdes bergkedjan, vilket ger upphov till de nuvarande skanderna.

Märkligt är hur klimatet skiljer sig åt å både sidor av skanderna. Öster om fjällkedjan, det vill säga i Sverige råder kontinentalt klimat. Tvärtom härskar kustklimat på fjällkedjans västra sidan. Således finns det glaciärer bara på västra sidan, vilka leder till utbildandet av fjordar i Norge när glaciärer årligen smälter och formas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s