Vad är en fjord?

Skrivet av Ken Ho

Ordet fjord påminner en om det sköna landskapet som den norska västkusten är känd för. En fjord är alltså en dal omgiven av bergsväggar på tre sidor. Fjordmynningen förbinder fjorden till havet och där är daldjup allmänt mindre än annanstans i fjorden. Sådan fjord heter också tröskelfjord.

Fjord är en särskild form av dal. Noggrannare bildas en fjord på grund av en dal. Fjord uppstår genom att glaciärer formas längs en redan bestående dal som flyter från berg till havet. Glaciärer rör sig och det leder till mekanisk vittring på såväl dalgolv såsom dalväggar. Dalen blir således djupare och bredare. Många av de bortnötta materialen samlas nära dalmynningen, vilket förklarar bildandet av trösklar vid fjordmynningarna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s