Skillnaden mellan fjord, fjärd och Förde

Skrivet av Ken Ho

I en annan artikel har begreppet fjord diskuterats. Fjord är en dal med branta bergväggar omkring sig och är formad av glaciärer som sen dels eller helt har smält. Intressant är dock att det finns två andra ord som etymologiskt sett härstammar från densamma ordstam, vilken betyder att gå från en viss plats till en annan plats. Besläktade är orden fjärd och Förde.

I förstone är Förde ett tyskt ord och skrivs således med versal även om det bara handlar om ett substantiv. Förde åsyftar en likadan dal som fjord, vilken formats av glaciärer och har branta bergväggar omkring sig. Den enda skillnaden är att Förde formas när ismassan expanderar från havet till bergen och inte andersom. Fjord formas dock när ismassan flyter från bergen till havet.

Å andra sidan är skillnaden mellan fjärd och fjord lite krångligare. Den kan tolkas på två sätt. I det första säger man att både ord tyder på densamma företeelse och skillnaden beror huvudsakligen på ordbruk. Gränsen utgörs i Blekinge, där man träffar såväl Vierydsfjorden såsom Ronnebyfjärden. Iakttagande att fjordar företrädesvis finns i Norge, verkar det att man träffar fjordar när man går västerut och fjärdar österut. En annan tolkning säger att fjärdar finns nära skärgård. I stället av branta bergväggar, omges fjärdar av öar och holmar. Med andra ord har fjärdar mindre upphöjningar omkring sig, medan fjordar omges av branta berg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s