Saterlands werkwoordenpatroon

Geschreven door Dyami Millarson

Wat het werkwoord betreft lijkt het Saterlands grammaticaal op het Gronings. Namelijk volgt het een patroon waarin de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van het Saterlands werkwoord afwijkt in het stamvocaal. Dit houdt in dat het patroon enigszins lijkt op dat van het Nederlands onregelmatig werkwoord zijn: ik ben, jij bent, hij/zij/het is, wij zijn, jullie zijn, zij zijn.

De stamklinker van de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van zijn is helemaal anders. In het Nederlands en Engels komt dit weinig voor. In het Saterlands en Gronings komt dit patroon veelvuldig voor, waardoor men, zoals bij het werkwoord zijn, gedwongen is om de derde persoon enkelvoud apart te leren.

Hoewel het veel voorkomende fenomeen in het Saterlands dat de stamklinker afwijkt in de derde persoonn valt te vergelijken met de vervoeging van het Nederlands werkwoord zijn, is er toch een belangrijk verschil: niet alleen de stamklinker, maar de gehele stam van de vorm is is anders ten opzichte van de andere vormen van zijn in de tegenwoordige tijd.

In het Saterlands is dit over het algemeen niet het geval: slechts de stamklinker, niet de gehele stam, wijkt af. Edoch heeft dit wel dezelfde praktische uitwerking voor de leerling die zich Saterlandse werkwoorden zoals säike (zoeken) moet eigen maken: de derde persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd, zoals hie säkt (hij zoekt), van Saterlandse werkwoorden moet apart geleerd worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s