Vad är ett gårdsnamn?

Skrivet av Ken Ho

Förr bodde en stor majoritet av befolkning i bondesamhällen. Det innebar att jordbruk formade den huvudnäring som de hade. Dessutom var social rörelse förhållandevis liten. Landsbygdsbor kände till varandra, eftersom det var sällen att flytta till någonstans. En stor social nätverk uppstod, vilket är nästan omöjligt i den moderna tiden.

En märklig sedvänja observerades i den gamla tiden. Människor kallades inte bara med sina förnamn och familjenamn, men också med sina gårdsnamn. Ett gårdsnamn utgjorde en del av personbeteckningen som berodde på den gård som man bodde i. Gårdsnamn kunde tilläggas med prepositioner, med genitivändelse eller utan ändelse allt.

Märkligt nog är att en persons gårdsnamn kunde variera i olika situationer, medan densamma person åsyftades. En kvinna som ursprungligen bodde i en viss gård med sin familj, gifte sig med en annan och sen flyttade till sin makes gård i en annan by. Det leder till att borna i den ursprungliga by där hon bodde förr kallade henne med det gamla gårdsnamnet, medan borna i hennes makes by kallades henne med det nya gårdsnamnet.

2 comments

 1. Hej, intressant om gårdsnamn. Jag är svenska men har inte hört om detta.
  Till en del kan det bero på att vanorna är annorlunda på de skärgårdsöar där jag
  växte upp.
  Jag förmodar att gårdarna på landet har ändrats nu vad namnet gäller. Skall fråga
  Mer vid nästa besök.

  Miriam

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s