Tekniken lär man sig genom att göra

Skrivet av Ken Ho

Den moderna människan skiljer sig åt från våra förfäder genom att vi har samlat en massa kunskaper. Vi vet mer än förr hur saker fungerar. Det betyder alltså att vi får använda våra hjärnor före våra lemmar. Tydligt att se är att människor tillbringar mer tid i skolor och universitet än förrän, men om det här temat handlar den här artikeln inte.
Snarare vill jag påpeka att man lär sig tekniken bättre när man vanligtvis ägnar sig åt aktiviteten. Det är sant att vi numera vet mer, men de som skriver böcker och således överför kunskaper till oss har praktisk erfarenhet som nykomlingar inte har. Det finns många nyanser i praktiken som inte återges i ord, vilket gör det viktigt att bara utföra aktiviteten för att se vad kunskapsöverföraren menar. Dessutom kan man upptäcka nya saker genom att göra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s