Att ha nya små mål regelmässigt

Skrivet av Ken Ho

Det är viktigt att ha nya mål konstant i livet. De är små steg som är uppnåbara. Varje mål leder till ett annat. Således är varje dag en äventyr där man inte spärras in i en tråkig rutin. På lång termin övergår alla de små målen att du uppnår till ett stort mål. Till exempel när du vill lära dig simma, får du börja med att flyta på vattnet. Sen lär du dig att simma bröstsim eller frisim, vilket innebär att du lär dig hur armar och benar rör sig. När alla de fyra simstilar som får användas i simtävlingar är utlärda, vilket kan ta mycket lång tid, särskild i förhållande med fjärilsim, kan du ägna dig åt andra simstilar som till exempel används av badvakter för att rädda andra. De här målen utgör tillsammans vad man kallar för att lära simma. Trots att det största målet är ungefär detsamma, finns det många variationer i detta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s