Vad gör man när mer övningar inte leder till framgång?

Skrivet av Ken Ho

Det sägs att övning ger färdighet. Vardaglig erfarenhet lär oss dock att det finns en punkt där vi inte uppnår mer även om vi anstränger oss ändå mer. Det liknar på en platå som gör det svårt för oss att gå vidare. Vad ska vi göra då?

Jag tycker att det är då viktigt att gå tillbaka till det föregående målet. Detta mål ska vi redan ha överträffat så pass bra att det är lätt att göra det med perfektion. Det här ger oss säkerhet att vi ändå inte är så dålig som vi tror att vara. Det värsta är att helt sluta öva därför att vi känns oss inte kompetenta nog att fortsätta. För att kämpa mot den här känslan är det viktigt att övertala sig att inte allt är förlorat. Man bibehåller ändå de färdigheter som man tidigare byggt upp. Sålunda övar man fortsatt, vilket slutligen leder till den önskade framgången.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s