Kunskaper minskar risker

Skrivet av Ken Ho

Risker betyder den sannolikhet att något inte händer som man tycker. I andra ord finns det mer än en möjlighet hur något utvecklar sig. För att minska risker betyder det alltså att ta bort slumpmässighet i situationen. Det antagande att A, B eller C ska hända slumpmässigt eller dylikt beror på saknande av information. Ett tydligt exempel är väderförutsägelse. Den fråga om det finns solsken eller inte nästa veckan kan lösas upp helt enkel genom att vänta för sju dagar och se om det verkligen finns solsken eller det regnar så hårt att solen inte ens synas. Förstås skulle man beklaga att det är allmänt kännedom och det här fastställandet inte ens lösa upp problemet, nämligen om det finns solsken nästa veckan när vi vill veta det just nu!
Från det här härleder sig att kunskaper löser upp alla risker/osäkerheter, oavsett om de särskilda kunskaper som vi behöver för ett problem är uppnåbara. Ett exempel är att väderläget ändrar sig så snabbt att vi aldrig kan förutsäga med säkerhet om det finns solsken nästa veckan fast sju dagar redan har avlöpt. I alla fall kan risker dock minskas genom att vi samlar så många kunskaper som vi kan vid den här tidpunkten, i det här ortet och så vidare. Ehuru våra omständigheter kan begränsa kvaliteten och kvantiteten av den information som vi får, är det så att mer är alltid bättre än mindre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s