Detaljer gör saker intressanta

Skrivet av Ken Ho
Det finns ett allmänt drag över hur vi pratar över saker som vi tycker vara intressanta och saker som vi tycker vara tråkiga. Ett barn som till exempel intresserar sig för en bok, pratar djupt över bokens innehåll. Det ska citera passager och klarlägga punkter varför boken är så fascinerande. Tvärtom allt detta som vi säger över något tråkigt är att det är tråkigt. Man ser att vi tenderar att ge en global och allomfattande replik när det handlar om tråkiga saker. Det verkar som att adjektivet tråkig beskriver hela den saken. Men förvisso motsvarar det verkligheten inte!
För att kunna göra saker mindre tråkiga, är det viktigt att ändra vår perception över dem. Det betyder att vi får lära oss att söka efter detaljer. Detsamma gäller när vi springer. Att springa är en hälsosam kroppslig övning, men ibland kan det kännas som tråkigt, framför allt när man inte ha en stor urval var man ska springa. Det som gör det mindre tråkigt är att fokusera på tekniken, liksom hur fötterna ska brukas för att minimera möjliga skador när man springer, hur ska det kroppsligt springläge vara för att balansera sig och så vidare. När man tänker på alla detaljer när man springer, ska sporten bli mer än bara att springa över detsamma sträck varje gång.

Kort sammanfattat finns det i verklighet inga tråkiga saker. Det som gör saker tråkiga är att vi tycker att de kan beskrivas i några ord, liksom att simma betyder att röra sig i vatten, att studera språk betyder att kunna prata många språk riktigt och så vidare. Även om den korta beskrivningen är riktig, har den utelämnat så många detaljer att aktiviteten känns oerhört tråkig. Alltså, när man vill njuta mer av något, får man anstränga sig och koncentrera sig på sakens detaljer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s