Den kinesiska månfesten i Hongkong

Skrivet av Ken Ho

I år är det 13 september då den kinesiska månfesten påträffade. Det var en fredag. Förr i tiden hade festen en stor betydelse i jordbrukskultur, därför att festen tyder på att grönsaker i fälten som odlats tidigare kan börja att skördas. Det synligaste kännetecknet av månfesten är den runda månen, som är vid tidpunkten den rundaste genom året. Dessutom därför att festen påträffar varje år på den femtonde augusti enligt den månkalendern (vilken skiljer sig åt den gregorianska kalendern som numera är bruklig världen över), heter festen också midhöstfesten.

Vanligtvis äter kineser månkakor och samlar sig framför den runda månen sittande på ett öppet fält. Barn spelar med lanterna och går i rund. Man bränner ljus på den månkakors låda, men det är numera förbjudet därför att det smälte vaxet kan skada människor och miljön.

Månfesten har i den moderna tiden en symbolisk betydelse. Den runda månen och de runda månkakorna står för samhörighet och integritet av familjen. När alla familjemedlem samlar sig under festen, uppfyllas det kinesiska idealet att alla är välbehållna och ihop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s