Kvalitet är viktigare än kvantitet

Skrivet av Ken Ho

På kantonesiska finns det ett ordspråk som låter maangūngchēutsaaifo, vilket betyder att fina produkter framställs genom trögt men noga arbete. Det är ett bildspråk som utmanar människor att skynda långsamt. I den moderna tiden där människor vill ha mer i kortare tid, är det vettigt att minnas att produkter och tjänster av hög kvalitet kräver tänkande. Hur olika komponenter går ihop utan att verka mot varandra är den huvudfråga som får lösas innan man går till väga. Tänk bara på hur människor lär sig att åka på två ben. Barn i sitt första levnadsår kryper med händer och ben. Undersökning visar att barn överhuvudtaget börjar att åka bara två månader efter sitt första levnadsår. Några tar till och med mer tid. Det är därför att att lära sig att åka kräver muskelkoordination för att förhindra att man förlorar sin balans. Balansen är lättare att behålla när man kryper än när man åker. För att åka tar det således mer tid.

Man säger att man inte får oroa sig över om barn lär sig att åka tidigt. Jag tycker att detsamma gäller för självutveckling också. Man får inte tränga sig att göra saker som inte är ändå uppnåbara. Det skulle bara leda till frustration, vilket försvårar behärskande av färdigheten. Det är därför att misslyckandet utgör en psykologisk barriär, som är ännu svårare att övervinna än att lära sig en ny färdighet när man har ingen aning eller erfarenhet om dess lärande förut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s