Stiga ens övningsintensitet långsamt

Skrivet av Ken Ho

Kroppslig övning är bra för hälsa. Men nybörjare eller människor som förr har tränat men inte har gjort det länge kan ibland överskatta sin prestationsförmåga och träna för hårt. Det leder till att kroppen inte har tid för att återhämta sig för att bli starkare, utan utsätts till misslyckande från början. Mer betyder inte nödvändigtvis bättre.

Ta till exempel simsport. Vatten i simbassängen absorberar chocker som görs åt kroppen. Sålunda säger man att simning är bra för överviktiga människor som annars ska skada sin ben när de springer på hård grund. Men goda saker kan också vara onda när de kommer i för stor mängd för snabbt. Ett exempel är smärta i axeln. När man simmer frisim, ryggsim eller fjärilsim, får de två axlarna rotera sig. Axelleden är den mesta flexibla leden av alla ledar. Skulderbladet är knuten till överarm med fyra muskler, nämligen musculus supraspinatus, musculus subscapularis, musculus infraspinatus och musculus teres minor. Varje muskel hjälper till att överarmen rör sig i en viss riktning utan att vara lös från skulderbladet. Tillsammans stabiliserar de fyra musklerna överarmen till skulderbladet och samtidigt ge överarmen stor rörelsefrihet. Problem uppstår när man roterar armarna mer än vad musklerna kan uthärda. Det gör man när man gör mycket överhuvudrörelse, liksom i simning. En lösning är att göra sporten med gradvis stigande intensitet och att samtidigt träna musklerna genom dryland-övning. Starka muskler kan hjälpa till att förebygga skador.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s