Ursprungsbefolkning och europeiska upptäckten av Australien

Skrivet av Ken Ho

Australien utgör en egen kontinent på södra halvklotet. I vardagligt tal tyder namnet Australien bara på fastlandet Australien, även om landet omfattar också ön Tasmanien och andra mindre öar. Landet omringas av Indiska oceanen, Stilla havet och Antarktiska oceanen. Huvudstad är Canberra, som är utvald som en compromis därför att städerna Sydney och Melbourne då det samväldet Australien formades inte kunde överenskomma vilken stad som skulle bli huvudstaden.

Numera är Australien ett självständigt land med ett till stor del brittiskt förflutet. Australiens historia är mycket fascinerande och får berättas från början. De första européerna som landde på fastlandet Australien var inga britter, utan holländare. Den nederländske upptäcktsresanden Willen Janszoon upptäckte fastlandet västerifrån år 1606. Trots detta utforskade de landet inte vidare därför att den västra delen av Australien var täckt av torka och platta ytor. De väntade till sen 1700-talet för en närmare undersökning. Tvärtom landde den brittiske kaptenen James Cook den östra delen av Australien, nämligen vid Botany Bay. I det upptäckta området rådde tempererat klimat, vilket är det motsatta av öken och savanna som fanns i västra delen av fastlandet. Så småningom bosatte sig britter på landet.

Intressant nog fanns det förrän européerna kom aboriginer som har bott på Australien redan för åtminstone 40.000 år sedan. Namnet aboriginer härstammar från latin och betyder av ursprung. Därmed betyder aboriginer ursprungsbefolkning. Det sägs att före den europeiska ankomsten 250 olika språk pratades. Bäcker och strömmar separerade dem och sålunda utvecklade varje stam sitt eget språk och sin egen kultur.

Å andra sidan började britterna att använda landet som en straffkoloni. Ur Storbritanniens transporterades såväl fångar såsom nybyggare till Australien, som bearbetade agrar, gjorde bergsbruk och så vidare. Australien började också att indelas i olika självständiga delar, liksom Victoria, New South Wales, Queensland och så vidare. Med ökad ekonomisk makt som gynnas av ullindustrin och guldrusher, ville människor i Australien vara oavhängiga från Storbritannien.  Olika delar av Australien kom ihop och formade Samväldet Australien, som erkändes som självstyrande dominion i det Brittiska imperiet från 1 januari 1901.

Olyckligtvis finns det också en mörk sida av Australiens historia. Efter européernas ankomst uppstod många konflikter mellan aboriginernas och de nya bosättaren, vilket gjorde att en stor del av ursprungsbefolkning dödades. Nuförtiden finns det ändå ojämlikhet mellan aboriginer och andra etniska befolkningar i Australien som invandrat till landet vad gäller arbetslöshet, utbildning och levnadskvalitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s