Vad är riksrösen?

Skrivet av Ken Ho

Ett röse är en sten som används för att markera gränsen mellan två ägor eller landsytor.  Ett riksröse är därmed gränsmarkering som riket använder för att skiljer sig från gränsländer. Sverige ansluter sig direkt till Norge i väst och Finland i nordost. Det finns mer riksrösen som gränser Sverige mot Norge än de mot Finland, därför att gränsen mot Finland redan klarlagt i fördraget. Man får beakta att riksrösena inte får förflyttas utan officiellt godkännande.

Särskilt intressant är Treriksröset där Norges, Sveriges och Finlands landgränser möter varandra. Detta är egentligen inte ett röse, men en betongklump. Betongklumpen ligger i nordligaste punkten av Sverige och i västligaste punkten av Finland. Den markerar också Europeiska Unionens yttre gräns, därför att bara Sverige och Finland tillhör EU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s