Med makt kommer ansvar

Skrivet av Ken Ho

Människor som liknar på varandra har en tendens att slå sig ihop. Sålunda säger man att lika bar leka bäst. Det betyder också att människor påverkar varandra och ett viss drag föranleder liknande drag från en annan när de har tillbringat tillräckligt lång tid med varandra. Det goda förorsakar det goda och det onda förorsakar det onda.

Det är inte för intet att man säger att ansvar kommer med makt. Makt betyder att man kan påverka andra storligen. När makten utövas oförsiktigt, kommer de negativa följderna tillbaka till maktutövaren slutligen. I fysik säger Newtons tredje lag att varje handling utlöser en likt stor reaktion. Inuti lagen ligger inte bara studiematerial som vi alla får använda i examen i fysik, utan också visdom som vi får påminna oss om i livet.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s