Waarom de naam Sagelterlands?

Geschreven door Dyami Millarson

Ik kan hier heel kort over zijn: Sagelterlands is de oude 19de-eeuwse Nederlandse benaming van de taal die te Sagelterland gesproken wordt. Tegenwoordig noemt men het veelal Saterlands en Saterland naar het moderne Duits. Echter, Saterland werd vroeger Sagelter Land genoemd in het Duits. Ik handhaaf de oude benaming omdat ik Sagelterlands voller vind klinken. Saterlands mag wel duidelijk zijn, maar Sagelterlands komt belangwekkender over. Bovendien is het nog de oudere naam.

Toen Hettema en Posthumus vanuit Leeuwarden afreisden op 17 juli 1832, gingen zij naar Sagelterland en zij noemden het niet Saterland. In hun momentale werk noemen zij de taal eveneens Sagelterlands. Het is een mooie aansluiting bij hun werk dat wij het Sagelterlands noemen. Het gebruik dezer oude benaming zie ik als een eervolle verwijzing naar hun reis en hun werk in de 19de eeuw. Het houdt de herinnering daaraan in leven.

Overigens heb ik soms wel Saterlands en Saterland op dit blog gebruikt. Dit zie ik niet als foutief, maar slechts als een moderne variant van Sagelterlands en Sagelterland. Echter, Sagelterland(s) is deftiger en daardoor krijgt het ook de voorkeur. Het doet de taal goed om een naam te hebben die zowel deftig als plechtig klinkend is. Om wille des aanziens is het goed voor de taal dat het in het Nederlands Sagelterlands genoemd wordt en deze naam haalt de band met het verleden aan. Het is zowel een historische als monumentale naam.

Moge door het gebruik van de naam Sagelterland de band met het verleden warm gehouden worden zoals een door de koude verkleumd mens zittende bij het haardvuur, daar Nederland een bijzonder negentiende-eeuws verhaal heeft met betrekking tot Sagelterland, en moge dat verleden in ere gehouden worden en daardoor de taal in aanzien stijgen hier in den lande en bij al die Nederlandstaligen die in den vreemde verkeren!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s