Maskentókòt

Skriiₑnd tróch Kenho

Ien Hongkong ies d’r nó ‘n tókòt oeₑn masken. D’r ies selfs nâât genòg toiletpepieren. Dòt het ‘n massenpeniek tòtstandbròòt. Froeger wééₐd só dòt méénsken oender ‘t Sjienééske niejjiir e-nèm raare taskes joogen. D’rien sit altieten jiₐld. Mar nó wòd ‘t sóms ómseid dòt ien plaats derfan masken meijoend wódde. M’n wet gewóón nâât of m’n lakje of húúlje sòl. Iedereen frigget h’m hó ‘t t nó ken. Hongkong ies só jitte nâât west. Selfs mei die leste graaₑtskaalige tófal fan SARS ies ‘t só min jitte nâât.

Dizze foto hef iek joo ien ‘e supermörkt òpnómd en die leet sèèn dòt d’r oender òòre ‘n tókòt oeₑn skeenmeikproduct ies.

 

skeenmeikproducttókòt.JPEG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s