‘t Oenfewaaₑte ies ‘t libben

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Libben ies nòòit dòt het doe tienkst. Al het m’n alles al fanòò ‘t begón plant, ken ‘t oenfewaaₑts ‘n óóre koers ienslaaₑn. M’n mít ‘m mar oeₑnpasse leere, want óóₐs mút m’n ‘t oentlieje. De netuur ies graaₑt en de méénsk lik. Óm tjiₐn ‘m tó fóchten ies gewóón nâât sinnig. ‘t Ies reesem óm mei tó gaaₑn as hadnekkig óóₐzóm tó dwaaₑn. Sééker betéékent dòt nâât ‘n slachtoffer tó wòdden. M’n mút allónnig wette wenneer ‘t de moeₑite wòddig ies óm tó fóchten en wenneer nâât. As ‘t gin rieseltaat òpsmiet, ken m’n better waaₐtje tòtdòt ‘n bettere akkaadzje ‘m fòòrdweit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s