Keróónefierus ies buuten Sjienaa nó faiker tó sèèn

Skriiₑn tróch Kenho

De fespriejing fan keróónefierus lieket nâât stópsòt wòdden tó kennen. Buuten festlâând Sjienaa ies Suudkerééaa nó ‘t lâând mei ‘t graaₑtste oeₑntal pesjieënten fan ‘t fierus. Èₑlke dei lieket ‘t lâând tóminsten hoendet nieje gefallen tó régestreerjen. Tòt 24 febrewaaris 2020 ies ‘r 760 gefallen ien tetaal.  Buuten Aazje ies ietaalje oenfewaaₑts ‘t lâând mei de meste pesjieënten wòdden. Begónnend mei mar ienkele gefallen ‘n wieke liin, het Ietaalje òp 24 febrewaaris 2020 160 pesjieënten. Sâân binne stóónd, allegaar ââlde liiₐd. ‘t Èₐste gefal ies ‘n 38 jiirigen man die ‘t nei ‘t óntfangen fan ‘n friiₐnd uut Sjienaa siek wòdden ies. ‘t Ies nâât bekend of de siekte d’rwei kómt, ómdòt sien friiₐnd gin siektefeskienselen het. Ien èₐlk gefal het nó Nóóₐdietaalje fuule mei de siekte tó kampen. Graaₑte éveneménten gaaₑne nâât tróch en liiₐd binne oeₑneòt óm tuus tó blieuwen. Derboppe hewwe Ierâân en lébenón ek nieje gefallen. Kòtliin het Ierâân 50 daagefallen bekendjoend jin ‘t ‘m allegaar ien ‘e stéé Qom befiende. Allónnig dèègen liin hee ‘t offesjieééle siefer 12 daagefallen en 47 sieke pesjieënten. ‘t Leet sèèn dòt de wrââlden buuten Sjienaa ek mei ‘t Keróónefierus tó kampen het.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s