‘t Bèèₐlig ies héél boegsem

Skriiₑnd tróch Kenho

‘t Bèèₐlig ies uus beste friiₑnd die ‘t uus oenderstúúnt. Hóneer wie ‘t ien ‘n gefaarlike setoewaasje hoowe, ken ‘t mörkwòddige diengen dwaaₑn jin ‘t ‘t óóₐs nâât dwaaₑn tó kennen lieket. Biefòòrbééld ken ‘t trèè dèègen gion wetter drienke en trèè wieken gin ieten hewwe soender daa tó gaaₑn. Mar fansem bat ‘t allónnig ien nóódsetoewaasje. As wie wend binne óm trèè keer deis tó ieten, sòl uus bèèₐlig tó jammerjen begónne as ‘r mar een fan nâât ies. Mar stel dòt wie òp ‘n eilâând binne en ‘n reddingsbóót allónnig ‘n paar wieken letter kómme sòl. Den mútte wie leere óm Ieten tó fienden. Dòt ken dèègen doerje tòt ‘t uus slagget en ien ‘e tiid hóneer wie gin Ieten hewwe, prebeerje uus bèèₐlig ‘m oeₑn ‘e nieje setoewaasje oeₑn tó passen. Fansem ies dòt gin òplossing fòòr ‘e lange tèₐmien, mar í hèₐlpt uus óm tó oerlibjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s