Èₐlke twaa dèègen Òploeke

Skriiₑnd tróch Kenho

As m’n sien spiir oefenje wol, soêₑd m’n altied genòg uutreste óm ‘m groeie tó leeten. Sóm wòl iek faik tó fuule ien tó kòtten tiid dwaaₑn en mien bèèₑlig ken ‘r gewóón nâât oeₑn. Spiiren nimme tiid óm tó groeien en as wie die tiid nâât tóleete, binne jèè jitte nâât heelendal hersteld fòòrdòt jèè wúr ien oeₑnspraik nómd wòdde. Wie kenne uus sem beskadigje. Net allónnig hèₐlpt uus training nâât óm uus sterker tó meikjen, krieje wie sem der wei fan. De fòòruutgang wòd langsemer ómdòt nâât genòg tiid ‘roeₑn joend wòd óm de spiiren herstelle tó leeten. Derom ies ‘t spiirengroeien ‘n wettenskip.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s