Beblieootééken en óóre téénsten binne wúr wúrom sluuten

Skriiₑnd tróch Kenho

Òp 21 mâât 2020 binne beblieootééken en óóre rekrééaatieve téénsten fan ‘e regeering nei oeₑnleiding fan ‘t keróónefierus ien Úúroopaa òpniej sluuten. Derfòòr wééₑden jitte seks hóófdbeblieóótééken eepen, neidòt de pandémie ien Sjienaa oender kentrólle tò wèèzen lieke. Mar nódòt fuule méénsken jin ‘t uut ‘t westen wúrómkómme mei ‘t fierus ienfekteere binne, ies ‘t gefaar wúr graaₑt dòt méénskiplike ienfeksje plekfiendt. De leste paar dèègen kriejt Hongkong èₐlk dei roend trietig nieje pesjieënten. Dòt het de regeering. As ‘t oeₑntal so èₑlke dei tónimt, ies de setoewaasje straks nâât tó henteeren. Derom mút ‘r wúr strengere maatreegelen nómd wòdde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s