Touwtjendoensje ies leuk

Skriiₑnd tróch Kenho

Mei ‘n touwtjen kenst spòrte, sels as ‘t rient of min weer ies. Òp 24 april geeng iek nei buuten en nâât fiir fan mien huus wei. Iek oefende mei ‘n tékniek dòt iek krekt dèègen liin lééₐd hef. Iek prebééₐd double under tó dwaaₑn en ien dit keer woêₑd iekl nâât òphââlde mar sprienge bluuwe dernei. ‘t Ies nâât maklik, ómdòt ‘t fuule énerzjie behoowt óm een double under tó dwaaₑn. Mar òp 24 april ies ‘t mie wòl slagge óm haigstens trèè double unders tó dwaaₑn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s