Nederlands-Samaraccaans woordenboek

Geschreven door Dyami Millarson

Zoals bij alle minderheidstalen waarmee ik bekend ben valt het niet mee om hulpbronnen te vinden voor het leren van het Samaraccaans. Desalniettemin heb ik op 2 april 2020 toevallig een handig woordenboek Nederlands-Samaraccaans gevonden op de webstee van SIL terwijl ik eigenlijk via DuckDuckGo op zoek was naar een woordenboek Texels dat ik al eerder eens aangetroffen had (ik was de naam van de auteur even kwijt, nl. S. Keyser, waardoor ik het niet zo gauw kon terugvinden op het internet maar later bleek ik het gelukkig wel op mijn telefoon opgeslagen te hebben waardoor ik de naam des auteurs alsnog kon achterhalen). Ik heb het meteen opgeslagen en dacht dat het wel leuk was om met mijn lezers dit jaar op een gelegen moment te delen. Het was een mooie vondst omdat ik het eerder al eens gehad heb over het leren van de drie Surinaamse talen. Ik ben daarvoor rustig hulpbronnen aan het verzamelen. Dat scheelt mij later veel werk. Het verzamelen van hulpbronnen is hoogstnoodzakelijk voorbereidingswerk bij het leren van kleine talen. Een goed begin is het halve werk en dat heb ik heel duidelijk in 2018 gezien toen ik al van tevoren alle hulpbronnen verzameld had die ik nodig had, waardoor het leren vlot en soepel verliep. Wanneer je bezig bent met leren, wil je niet afgeleid worden. Alles moet zo goed mogelijk geregeld zijn waardoor je je volledig op de studie kunt storten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s