Ja of nee zeggen in het Cantonees

Geschreven door Ken Ho

In het Cantonees herhaal je het werkwoord dat in de vraag gebruikt wordt om ja of nee te zeggen.

Voorbeeld 1

Vraag: Léih séungm’hséung tùhng ngóh tái hei? (Wil je een film met mij kijken?)

Het herhaalde werkwoord: séung (willen)

Antwoord: Ngóh séung a. (Ja./Dat wil ik.)

Voorbeeld 2

Vraag: Léih jūngm’hjūngyi sihk yéh? (Houd je ervan om te eten?)

Het herhaalde werkwoord: jūngyi (ervan houden)

Antwoord: Ngóh jūngyi a! (Ja./daar houd ik van.)

Voorbeeld 3

Vraag: Lēidou yáuhmóuh chisó? (is er een wc in de buurt?)

Het herhaalde werkwoord: yáuh (er zijn)

Antwoord: Móuh a. (Nee./Er is niet.)

Voorbeeld 4

Vraag: Kéuih gámyéung jouh ngāamm’hngāam? (Heeft hij gelijk om zo te handelen?/is het juist dat hij zo doet?)

Het herhaalde werkwoord: ngāam (kloppen/juist zijn)

Antwoord: m’hngāam. (Nee./het is niet juist.)

Voorbeeld 5

Vraag: Léih yáuhmóuh* lèihgwo hēunggóng? (Ben je ooit in Hongkong geweest?/ben je ooit naar Hongkong gekomen?)

Het herhaalde werkwoord: yáuh lèihgwo (ooit gekomen zijn)

Antwoord: Móuh lèihgwo a. (Ik ben nooit in Hongkong geweest./Ik ben nooit naar Hongkong gekomen.)

Een bijzonder geval

In sommige vragen wordt het werkwoord niet herhaald. In plaats daarvan worden andere zinsdelen herhaald.

Vraag: Léih tùhngm’htùhng ngóh sihkfaahn a? (Eet je met mij?)

Het herhaalde voorzetsel: tùhng (met)

Antwoord: hóu a.  (goed)

Het bijvoeglijk naamwoord hóu/m’hhóu richt zich op de hele vraag, namelijk of het goed is (goedgekeurd) of niet goed is (afgekeurd). Trouwens, deze vraagconstructie legt de nadruk op “met mij”, in plaats van op het werkwoord “eten”.

* Voor de meeste werkwoorden krijg je het tegenovergestelde door er “m’h” vooraan te plaatsen. “Heui (gaan)” wordt “m’hheui (niet gaan)”, “tìhng (ophouden)” wordt “m’htìhng (niet ophouden)” en zo voort. Een uitzondering is het werkwoord “yáuh (hebben)”. Zijn tegenovergestelde is “móuh (niet hebben)”. “m’hyáuh” bestaat NIET!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s