Elfdaalse bijwoorden

Geschreven door Dyami Millarson

Bijwoorden kunnen een mooi begin zijn om een taal te leren. Hier een lijstje essentiële bijwoorden Elfdaals:

 • , nu.
 • dar, daar.
 • jär, hier.
 • rieðu, reeds.
 • kanstşi, misschien.
 • milumað, soms.
 • olltiett, altijd.
 • att(e(n)), weer.
 • festå’ss, uiteraard.
 • naturlitwis, natuurlijk.
 • kringgt, vaak.
 • mjästa, bijna.
 • uvliuo’tt, zeer.
 • weldut, zeer.
 • liuota, zeer.
 • uvendes, zeer.
 • ųoguoskli, zeer.
 • kanenda, werkelijk (verg. kennelijk).
 • werkli, werkelijk.
 • enteli, werkelijk (verg. eigenlijk).
 • wisst inte, beslist niet.

Ik heb uitdrukkingen niet opgenomen sie erg op het Zweeds lijken. Ik heb vooral op de eigenheid van het Elfdaals gelet.