Wat is nodig in ‘n taalbeskrywing?

Geskryf deur Dyami Millarson

Ek deel graag die stories van tale met mense. Ek geniet dit om taalbeskrywings van Friese tale en ander tale soos die Daalse en Gotlandse tale in Swede te maak en met mense te deel. Ek bedoel taalbeskrywing in ‘n breër sin, dit sluit nie net die struktuur van ‘n taal in nie, maar ook alles rondom ‘n taal. Wat is nodig in ‘n taalbeskrywing?

Ek gebruik taalbeskrywings as inleidings tot tale. As ek ‘n inleiding tot Schiermonnikoogs wil maak, sal ek eerstens vir mense vertel waar Schiermonnikoogs die moedertaal is. Dit sal dus primêr gaan oor die ligging van ‘n taal. Wanneer ‘n mens ‘n taal leer, moet ‘n mens altyd vra oor watter geografiese ligging op aarde hy meer sal leer.

Ek gebruik taalbeskrywings as inleidings tot tale. As ek ‘n inleiding tot Schiermonnikoogs wil maak, sal ek eerstens vir mense vertel waar Schiermonnikoogs die moedertaal is. Dit sal dus primêr gaan oor die ligging van ‘n taal. Wanneer ‘n mens ‘n taal leer, moet ‘n mens altyd vra oor watter geografiese ligging op aarde hy meer sal leer.

‘n Taal het altyd ‘n plek waaraan dit sterk verbind is; daardie plek is waar die taal jou meer oor sal leer. Ek noem so ‘n plek ‘n taalplek. Die skakel tussen taal en omgewing is belangrik om ‘n taal geografies te kan kontekstualiseer; waar ‘n taal op aarde geleë is, sê baie van ‘n taal.

Vervolgens is dit belangrik om te bepaal of ‘n taal ‘n minderheid in sy tuisgebied is. Hindelooper word deur ‘n minderheid in Hindeloopen en Schiermonnikoog deur ‘n baie klein minderheid op Schiermonnikoog gepraat. Hierdie feite is beslis relevant om in ‘n Hindelooper en Skiermonnikoger taalbeskrywing aan aandag te gee. Sprekersgetalle is dikwels onbetroubaar en moet met ‘n korrel sout geneem word, maar dit is dikwels moontlik om ‘n indruk te kry of ‘n taal deur ‘n meerderheid of ‘n minderheid gepraat word.

Wanneer ek beskryf of ‘n taal deur ‘n minderheid of meerderheid in die huisomgewing gepraat word, vermy ek die vraag presies hoeveel sprekers daar is; dit is baie veiliger om te bepaal of ‘n taal deur die meerderheid of minderheid gepraat word. Op sigself is dit natuurlik moontlik om skattings van sprekergetalle te maak en dit is ook moontlik om sprekergetalle te meet, maar dikwels verg laasgenoemde meer werk en daarom is die data dikwels nie beskikbaar nie.

Dit is ook goed om te noem waar ‘n taal hoort, so ‘n ander onderwerp om in ‘n taalbeskrywing in te sluit is taalklassifikasie. Tale is dikwels verwant aan ander tale. Wanneer jy die klassifikasie van ‘n taal verduidelik, help dit om ‘n taal te kotekstualiseer, dit gee jou ‘n algemene idee van watter soort taal dit is, en as jy gevorderde kennis van taalvergelyking en taalrekonstruksie het, kan jy dikwels die kennis van taalklassifikasie op nuttige maniere vir vergelykings of rekonstruksies.

In ‘n beskrywing van taal is dit beslis ook relevant om ‘n beeld te skep van die literatuurgeskiedenis en die evolusie van ‘n taal. Hierdie invalshoek stem ooreen met filologie en historiese linguistiek. Hindeloopers is byvoorbeeld reeds in die 17de eeu geskryf en dit is ‘n feit wat beslis gedeel moet word in ‘n taalbeskrywing van Hindeloopers. Dit wys ook dat Hindeloopers al lank bestaan.

Ek hou ook daarvan om kulturele en folkloriese onderwerpe in ‘n taalbeskrywing in te sluit. In folklore is die genius loci, die gees van die plek, van groot belang. Byna alle volke is tradisioneel animisties; hulle glo in geeste en siele en hierdie wesens het hul gedrag en hul interaksie met die wêreld beïnvloed. Die feite dat die Skiermonnikogers tradisioneel in Duingeesten glo en dat die Wangeroogers tradisioneel in Seegeeste glo en die Gotlanders in Aardgeeste, moet in die taalbeskrywings van Schiermonnikoogs, Wangeroogs en Gotlands genoem word.

Ek probeer altyd om die beskrywing van ‘n taal vir die lesers vermaaklik te maak. Ek deel ook soveel woorde as moontlik uit die taal self om konsepte vanuit die taal se perspektief te verduidelik. Ek wil hê mense moet leer om deur die oë van ander tale te sien. Dit is slegs moontlik as hulle met woorde en konsepte uit ander tale in aanraking kom. Ek glad hierdie deel van taalbeskrywing onder perspektief. Folklore is deel van perspektief. Daar is baie begrippe wat met folklore geassosieer word en as ‘n mens ‘n taal se eie perspektief wil verstaan, moet ‘n mens vertroud raak met die inheemse konsepte.

Om iemand te help om ‘n taal te leer, is dit altyd nuttig om taal(hulp)bronne te noem, dit wil sê plekke waar jy inligting oor ‘n taal kan vind. Vir Hattstedter Fries is byvoorbeeld belangrike bronne Moritz Momme Nissen, Theodor Siebs en Hermann Möller. Vir Oosterskellings is C. Roggen byvoorbeeld ‘n belangrike bron. G. Knop is byvoorbeeld ‘n belangrike bron vir Westerskellings. Vir Skiermonnikoogs byvoorbeeld is Pita Grilk, Lammert Wiersma en D. Fokkema belangrike bronne. Die woordeboek van T. van der Kooy is byvoorbeeld ‘n belangrike bron vir Hindeloopers. Seetzen, Ehrentraut en Siebs is byvoorbeeld belangrike bronne vir Wangeroogs. Taalbronne is dikwels taalautoriteite, dit wil sê mense (gewoonlik uit die verlede) wat hul kennis van ‘n taal in hul werke deel.

Die taaldokumentasiegeskiedenis is ook goed om op te let. Byvoorbeeld, hoe goed is Hattstedter Fries gedokumenteer en wanneer het daardie dokumentasie begin en wie was belangrik vir die dokumentasie van Hattstedter Fries? Die meeste van die woorde en frases van die Hattstedter Fries het oorleef in die werke van Moritz Momme Nissen. Sy groot aandeel in die dokumentasie van die Hattstedter Fries moet dus beslis genoem word. Baie van die onderwerp van taaldokumentasiegeskiedenis stem ooreen met die onderwerp van taalmateriaal (d.w.s. taalhulpbronne), maar eersgenoemde handel oor die chronologie van taalregistrasie en laasgenoemde handel oor waar om te soek om studiemateriaal te vind. Alhoewel taaldokumentasiegeskiedenis baie nuttig is, slaan ek dit soms oor omdat dit baie werk is om te beskryf en dikwels is ‘n lys taalhulpbronne prakties genoeg. Dus kan ‘n geskiedenis van taaldokumentasie in die eerste instansie as oorbodig gesien word en dus het dit nie die hoogste prioriteit nie, maar tog vind ek die onderwerp op sigself belangrik genoeg dat ek altyd probeer om dit ‘n bietjie aandag te gee, al is dit net baie kortliks.

Ek sluit natuurlik ook net uitspraak, grammatika en woordeskat by my taalbeskrywings in. Ek het dit gedoen in my taalbeskrywing van Wangeroogs in 2021 en my taalfamiliebeskrywing van Gotlands in 2022. My definisie van taalbeskrywing sluit dus ook tradisionele aspekte van taalbeskrywing in, maar ek sien dit baie wyer as net uitspraak, grammatika en woordeskat; Ek sien ook geografie en geskiedenis in ‘n taal, ek sien genealogiese affiniteite met ander tale, ek sien die evolusie van ‘n taal, ek sien kultuur en folklore in ‘n taal, ek sien die meerderheidstatus of minderheidstatus van ‘n taal, ens. Taal beskrywing is baie interessanter as dit eintlik baie wyd is, dit sê ook meer oor ‘n taalgemeenskap en sy plek in die wêreld en sy toegevoegde waarde vir die mensdom.

Dus ‘n opsomming van onderwerpe wat werklik in ‘n taalbeskrywing hoort:

  1. Taalplek of taalgebied: waar is ‘n taal inheems?
  2. Taalsituasie of graad van bedreiging: is ‘n taal ‘n minderheid of ‘n meerderheid in sy eie taalplek?
  3. Taalklassifikasie: aan watter groep behoort ‘n taal en wat is die verwante tale?
  4. Literatuurgeskiedenis: Wanneer is ‘n taal die eerste keer geskryf of wat is die oudste geskrifte?
  5. Taalevolusie: hoe het die huidige eienskappe van ‘n taal ontstaan?
  6. Taalbronne of taalowerhede: watter taalmateriaal of skrywers kan jy raadpleeg om ‘n taal te bestudeer?
  7. Taalperspektief: watter woorde van ‘n taal kan mense help om die wêreld meer vanuit die perspektief van daardie taal te sien?
  8. Taaldokumentasiegeskiedenis: wat is die chronologie van die dokumentasie van ‘n taal?
  9. Uitspraak, woordeskat en grammatika: watter aspekte van ‘n taal is nuttig om te ken vir iemand wat die taal wil aanleer en hoe kan hierdie aspekte bondig saamgevat word?

Hierdie onderwerpe moet ook genoeg wees om aan mense te verduidelik hoekom hulle ‘n taal moet aanleer, of ten minste kan mense dit self uitvind uit hierdie inligting. Ek sluit egter gewoonlik die onderwerp apart in van hoekom mense ‘n spesifieke taal moet aanleer. Dit dien gewoonlik as ‘n kort opsomming van wat ‘n taal uniek en interessant maak. Dit is altyd my bedoeling om te definieer hoekom ‘n taal uniek is, en dit was nog altyd ‘n implisiete primêre doel vir my in my taalbeskrywings. ’n Element wat ek nie hier genoem het nie – maar wat tog baie belangrik is – is die eie ervaring van die aanleer van die taal en die integrasie met die taalgemeenskap. ’n Taalbeskrywing is net volledig as daar ook iets persoonliks in is en dit sal wonderlik wees as dit persoonlike stories van verskillende mense bevat.