Wangeroogs of Wrangeroogs?

Written by Dyami Millarson

Men kan vormen met wr- vinden in oude geschriften, zoals bijvoorbeeld de vorm Wrangeroge in het boek Oostfriesse oorsprongkelykheden, van alle steden, vlekken, dorpen, rivieren, enz. in Oostfriesland en Harlingeland dat in 1712 uitgegeven is:

Johan Winkler (1840-1916) zegt ook ,,het eiland Wangeroog of beter Wrangeroog” op bladzijde 37 van het in 1870 uitgegeven boek Over de taal en tongvallen der Friezen.

Wrangeroog is een oudtijdse vorm, maar in principe zijn zowel Wrangeroogs als Wangeroog goed. De naam van de taal van W(r)angeroog is dus W(r)angeroogs. Evenals ik Sagelterlands voor Saterlands zeg, heb ik er ook geen bezwaar tegen om Wrangeroogs voor Wangeroogs te zeggen. Het is juist mooi om de herinnering der oudtijdse vormen levendig te houden in het Nederlands, het is dan een stukje levende geschiedenis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s