Hü ikk delling enn naien gö̂len föggel füngen hêw

Shræben fonn Dyami Millarson

Delling hêw ikk enn naien gö̂len föggel füngen.

Enn môn koum êwer üss hüss amm dî naie föggel to bringen.

Ikk hêw dîhêr föggel æ kûpt.

Datt brangt lokk amm enn gö̂len föggel ass geshenk to fûnen.

Ikk schal nü fertêle, hü ett kommt datt ikk dî föggel füngen hêw.

Jörsne wâs ikk me mann fôje êwer Stiens wæn amm gemü̂se to kûpen.

Dêrêwer lüppen wî êwer hüss.

Wî koumen oun enn tünn oun e naide fonn Leeuwarden fôrbai.

Ass dö̂r enn wonner drâwden wî oun dî tünn enn môn, dî wî fôr tou jær all îsen drâwed hėnn.

Hî sæ jörsne to mî: “Wæt dü enn gö̂len kanarîföggel hêwe?”

Dîhêr föggel wâs tofôren fonn enn ûlen môn dî nü æ môr lawwet. Datt fertêlde üss dî môn oun e tünn.

Ikk beslût me man fôje amm datt bôd oun to nâmen. Sü koum ett, datt dî môn delling dî gö̂le föggel êwer üss brôgd hêt.

Îr dî môn me dî föggel êwer üss koum, lous err aw mann blogg datt stokk auer mann gö̂len lokksföggel. Hî fünn ett dêramm pâsend datt ikk dî föggel füng.

Datt môst sü wêe; datt ess shiksål.