Vloeiend Oosterschellings, Hindeloopers en Schiermonnikoogs spreken

Geschreven door Dyami Millarson

In 2018 spraken wij al wel de drie talen en konden wij goed zinnen maken in de drie talen, maar we kunnen de talen nog wel vlotter leren spreken. Jezelf kunnen uitdrukken in een taal is natuurlijk niet genoeg. Er is ruimte voor verbetering. Wij halen onszelf niet onderuit door onze zwakke punten te erkennen, maar wij kunnen hiermee juist veel doelgerichter te werk gaan. Naar jezelf kijken is van groot belang bij het leren van talen. Wij willen zo snel mogelijk van a naar b, en dat betekent dat we streng en eerlijk moeten oordelen over onszelf. Zelfbeoordeling is belangrijk voor vooruitgang omdat goede zelfbeoordeling leidt tot de uiteenzetting van doelen voor zelfverbetering.

Wij zijn nuchter en ootmoedig omdat dit vereist is voor onze vooruitgang bij het leren. Het is vanzelfsprekend dat wij geen vooruitgang kunnen boeken als wij niet goed door hebben waar wij nog altijd tekort schieten. Wij hebben in 2018 weliswaar veel bereikt, maar wij zijn nog lang niet waar we willen zijn en we kijken met ontzag naar de oude sprekers van de drie talen. Wij willen graag leren de talen zo vloeiend te spreken als de oudste sprekers van de talen. Dat is nog een hele klus en dat gaat jaren innemen, maar daar willen wij ons voor inzetten omdat wij vloeiendheid zeer belangrijk vinden. Wij willen immers de talen zodanig eigen maken dat het voor ons moedertalen zijn.

Wij geloven dat met ijver en nijver het niet onmogelijk is om van een vreemde taal nog je moedertaal te maken op latere leeftijd. Het hangt af van vastberadenheid en begeestering. Het leren van vreemde talen is overgave, toewijding, zelfopoffering. Wij leren vreemde talen niet slechts omdat zij ons vreemd zijn, maar omdat wij weten dat zij met uitsterven bedreigd worden; wij beperken ons vooral tot het leren van bedreigde talen omdat wij menen dat het belangrijk is het taalkundig erfgoed van de wereld voor het nageslacht te bewaren. De drie talen die wij in 2018 geleerd hebben zijn erfgoed en omdat dit erfgoed zo waardevol is, willen wij ons er de komende jaren nog verder in verdiepen en er nog meer meester van maken om zodoende het beter te kunnen overdragen aan andere bevlogen mensen die het zich ook eigen willen maken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s