Do Bloumen fon t Fóarjíer

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Dät Fóarjíer kumt boalde. Dät ferkändigje dusse Bloumen.

Dät sunt Bloumen, do foar dät Fóarjíer ferskiene un bloot swíede kuut blooije.

Dät sunt stille Natuurjeestere, do kuut ferskiene un fluks wier ferdwiene.

Iek mai dät, dusse Bloumen tou sjoon, wilst dät fúul Ättertoanken fon mien Bäidenstied deeran rakt.

Ljudene fertälden mie Geskichten uur Oolken af Uulken, do dusse Bloumen biwoneden. Silläärge wan iek dusse Bloumen sjo, toanke iek an dusse Skäpsele.

Iek wondelede truch do Poarken in Leeuwarden un fermoakede mie swíede. Dät roate n Bíerig Fóarjíersbloumen in dän Prinsentúun, die ju bikoandste Poarke in Leeuwarden is, uumdät et aiske oold is.

2 comments

    • Thank you, sir. The article is written in Saterfrisian, which is the last surviving East Frisian remnant language of Germany. The language is currently endangered, because chiefly the elderly speak it and the transmission is not going well. This is the reason why I have learned to write it, and these beautiful flowers are to me the symbol of a new beginning.
      – Dyami Millarson

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s