Följare och ledare inspireras på olika sätt

Skrivet av Ken Ho

Varje dag påverkar vi andra så att de gör det som vi vill ha. Att påverka andra på ett positivt sätt heter det inspiration. Att inspirera andra förutsätter att vi förstår människas psykologi. Överhuvudtaget kan människor delas in i två grupper, nämligen följaren och ledaren.

Följare inspireras av handlingar och resultat. De vill se att något faktiskt kan omsättas i praktiken förrän de ska göra det. Hur mer människor gör något, hur mer tilltalande något är. Deras tänkesätt är att när andra lyckas med det, de ska också lyckas med det.

Å andra sidan inspireras ledare av idéer. Det gör intet om en idé redan har en stor mängd anhängare. Egentligen letar de efter de saker som är sällsynta och således intressanta för dem. De använder logik och observation för att pröva om idén är genomförbar. Den mängden anhängare är bara en av de indikatorer som hjälper till analysen.

Att känna till människornas olika motivationskällor är viktigt att kunna få dem att göra det som man vill. När man har att göra med följare, får man handla på ett konventionellt sätt som tillskrivs av samhället. Därför att det finns överlag mer följare än ledare, är det här det vanligaste handlingssättet. När man har att göra med ledare, får man diskutera möjligheter och idéer som den genomsnittliga medborgaren inte ofta tänker på. Sålunda inspireras och motiveras både grupper människor.

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s