Een der gelijken worden onder de vloeiende sprekers

Geschreven door Dyami Millarson

Het is geen geheim dat het ons doel is om gelijkheid met de beste en oudste sprekers te bereiken. Wij zien dit als de volmaakte uitkomst van ons onderzoek naar de taal. Wij willen alle kennis tot ons nemen op alle vlakken: Spraakleer, zinsopbouw, woordenschat, wijze van uitdrukking, uitspraak, tongval en spreekwoorden. Wij willen voorkomen dat we blinde vlekken hebben in onze algehele kennis. Ons doel is een zo volledig mogelijke kennis van de taal te ontwikkelen. Dit is onze houding tegenover het Schiermonnikoogs, Hindeloopers en Oosterschellings sinds 2018. Onze studie van die talen gaat onverstoord door omdat wij ons droombeeld volgaarne blijven navolgen.

Waarom gaat het droombeeld van ons onderzoek om gelijkheid met de oudsten en de besten? Wij willen namelijk over alle mogelijkheden beschikken om een hoogwaardige taaloverdracht te waarborgen voor de toekomst. Wij kijken zeer oordelend naar onszelf en wij zouden het afkeuren als wij niet zelf de talen zouden kunnen overdragen op een zodanige manier dat geen kennis verloren gaat. De uitdaging voor ons zit in de volledige kennisoverdracht zonder verlies of in ieder geval met de grootste beperking van verlies.

Kennisverlies is voor ons alleszins onaanvaardbaar, en dit kuise gevoel is vanzelfsprekend meegenomen in het droombeeld of wereldbeeld dat wij met onze daden begunstigen. Door gestadig te leren kunnen wij ons oogmerk bereiken, en daarom zinnen wij op het leren van alle (oude en eigen) spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes van het Schiermonnikoogs, Oosterschellings en Hindeloopers. Wij laten ons noch onnodig haasten noch onnodig ophouden; onze leidraad is evenwicht in alles. De gelijkheid die wij beogen kan namelijk alleen in vergaarde rust en vrede met volkomen menselijke hartstocht, vervoering en toewijding bereikt worden. Geestdrift oftewel geestelijke gedrevenheid is de grootste leermeester des levens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s