Sterke aap spreekt taal, zwakke aap spreekt dialect

Geschreven door Dyami Millarson

Geen taalstrijder ben ik, maar een taaldiplomaat. Ik beoog een win-winsituatie voor betrokken partijen en ik zie samenwerking als oplossing. Ik wil niet anderen onderuit halen of met anderen strijden. Ik geloof dat op een beschaafde manier er afspraken gemaakt kunnen worden die voorzien in taalbehoud.

Wel heel duidelijk moet ik zijn dat het hier niet gaat om dialecten. Menig Fries zal zich op zijn tenen getrapt voelen als er gezegd wordt dat het Landfries een dialect is. Eveneens wordt het dikwijls beledigend opgevat als men zegt dat het Oosterschellings, Schiermonnikoogs en Hindeloopers dialecten zijn. Talen zijn het namelijk.

Een dialect is in de volksmond ofwel een (klein) spraakverschil ofwel een minderwaardige taal. Oosterschellings, Schiermonnikoogs en Hindeloopers hebben eigen uitspraak, woordenschat en grammatica, daarom gaat het hier niet slechts om spraakverschil. Dat Oosterschellings, Schiermonnikoogs en Hindeloopers dialecten zijn in de zin van minderwaardige talen is een waarde-oordeel op grond van hiërarchie.

Hiërarchie kunnen wij sociologisch bestuderen. Biologisch kan ook. De zwakkere aap wordt immers door de sterkere aap in elkaar geslagen en onderdrukt binnen de sociale hiërarchie van deze apen. Zo gaat het dikwijls in de natuur en zo gaat men ook om met kleine talen. Ik vind dieren in de natuur fascinerend en de evolutieleer van Darwin helpt ons om dierlijk gedrag te begrijpen.

Doch vind ik dat de mens geen gewone aap is en dat wij in staat zijn om beschaafd met elkaar om te gaan. Wij kunnen namelijk in plaats van te onderdrukken tot samenwerking komen. Wij moeten dus menselijk met bedreigde talen omgaan en de dierlijke neiging van onderdrukking, zoals ook te zien bij de apen, voor kleine talen afwijzen.

3 comments

  • You may copy and paste the URL of any specific page into Google Translate, but this will not work for any endangered languages that we are promoting here. That is exactly the point. Those languages are being technologically disadvantaged. We are the only blog on the internet where you may find some of these languages regularly.
   – Dyami

   Liked by 1 person

   • I see what you’re saying; that’s pretty amazing work ya’ll are doing then! And didn’t know one could paste an url into Google Translate like that, very good to know. I only put a translate button on my site (WordPress) literally couple months ago. I kept seeing it and some blogs I’d come across & I wouldn’t‘ve been able to read it without their translate button, then in redoing my own site’s appearance I saw I could put one on mine. Either way it’s remarkable work ya’ll are doing 😊

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s