Inte alla råd är nyttiga

Skrivet av Ken Ho

Det är inte sällsynt att höra att du har det fel eller du får göra något på ett annat sätt. Och de mesta råden som vi får kommer från dem som vi uppskattar såsom våra föräldrar och goda vänner. Och det är precis den här arten råd som träffar oss det svåraste. Det känns som att de som vi ger det mesta om, tillbakavisar oss. När de har rätt, har vi det ännu lätt att acceptera råden. Men det är bara för ofta att själv de som tillbringar den mesta tiden med oss inte känner till var våra potentiell ligger och således inte vet vad för råd det är bra för oss. Att följa råden utan att skilja mellan dem är farligt.

De råd som andra ger är ofta nyttiga för dem själva. Om det inte är så, vill rådgivarna antingen lura dig eller de inte vet vad de säger. Det senare händer när de inte tänker förrän de pratar. En viktig poäng är att även om det som de pratar är sanningen, är det ändå sanningen utifrån deras perspektiv. De kan har den bästa avsikten,. men det betyder inte att råden stämmer alltid.

Vi får lära känna oss och med den här kunskapen kan vi skilja mellan bra råd och dåliga råd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s