Vad är Brunnmigi?

Skrivet av Ken Ho

Brunnmigi är ett trollväsen som förorenar brunnar (vattenkällor). Ordet är en sammansättning av två orddelar, nämligen brunn och migi. Det sistnämnda är ett verb som betyder att urinera.

Väsendet berättas om i sagan Hálfs saga ok Hálfsrekka, där kungen Hjorleifr försökte bli av med det. Då träffade hans soldater väsendet nära den vattenkälla där de ville hämta vatten ur. Sen brände kungen ett spjut och ropade åt trollen att den ska gå iväg omedelbart, därför att kungen annars ska skjuta spjuten åt den. Snabbt sprang trollen iväg och soldater lyckades hämta rent vatten. Efteråt när alla satt omkring lägerelden, dök väsendet återigen upp och förutsade över kungens fru, Hild. Slutligen sköt kungen spjutet åt det som sen dog.

I avsnittet Nafnaþulur av Skáldskaparmál som finns i Snorres Edda används namnet brunnmigi som en kenning för rävar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s